Projektowanie graficzne

Znaki firmowe
Identyfikacje wizualne
Druki reklamowe
Albumy
Kalendarze
Etykiety
Wojciech Smolarski, absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, zajmuje się projektowaniem graficznym w zakresie: znaki firmowe, identyfikacje wizualne, druki firmowe, foldery, etykiety, kalendarze, wydawnictwa albumowe, itp.

Nadrzędnym celem działań projektowych jest wykreowanie trafnego i spójnego wizerunku graficznego danej firmy oraz dbanie o jego konsekwentne stosowanie.

Partnerem w zakresie fotografii reklamowej jest Studio Fotografii Piotra Olesia (www.fotoles.pl).
Kontakt

tel. +48 606 959 737
smolarski@smolaris.pl